Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ “ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ”

Περιγραφή

ΔΙΑΔΡΟΜΗ “ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ”

ΕΠΑΙΝΟΣ

 

Δημιουργείται μια δημόσια διευρυμένη διαδρομή κεντρικά της περιοχής μελέτης που ωθεί τον περιπατητή στους εκατέρωθεν λειτουργικούς της πόλους και ενώνει, ως νήμα, χωρικά και λειτουργικά την παρέμβαση με την πόλη. Η σημειωμένη με κόκκινο οδός χαράσσεται στα χνάρια του ιστορικού ρέματος Χροσορρόα που διασχίζει την περιοχή μελέτης, αγκυρώνοντας τη σύνθεση στη “συλλογική μνήμη του τόπου”. Μέσα από τη μεταγραφή της Χρυσορρόα, της “ροής του νερού” στη “ροή του περιπατητή”, προκύπτουν χωρικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με αναφορά στον ίδιο τον τόπο.

Στόχος σε κλίμακα πόλης τίθεται η δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικής διαδρομής - δίκτυο “Υπαίθριου ανοιχτού Μουσείου Θήβας” που θα ενώνει την ραχοκοκαλιά εντός των τειχών (διακρίνεται στη ρυμοτομία από την Ύστερη Ελλαδική περίοδο), με την περιοχή μελέτης. Στο δίκτυο αυτό το Αρχαιολογικό Μουσείο και οι Νότιες πύλες της Καδμείας σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος μιας συνολικής πολιτιστικής επίσκεψης διάσπαρτων μνημείων. Η σύνδεση με το δίκτυο της πόλης γίνεται τόσο προεκτείνοντας το ήδη πεζοδρομημένο σκέλος της Επαμεινώνδα (εμπορικού άξονα), εντός της περιοχής μελέτης (μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας - πίνακας), όσο και με ύλες - χαράξεις στο έδαφος που εντείνουν την οπτική φυγή και την κίνηση προς την παρέμβαση.

Αφορμή για την υλικότητα της παρέμβασης αποτελούν “θραύσματα αγγείων” που εντοπίζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών και τα οποία συμβολίζουν το φάσμα του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Οι πολλαπλές γαιώδεις αποχρώσεις, πορώδεις υφές και τονικότητες που διακρίνονται σε αυτά, αξιοποιούνται για να ερμηνευθεί το φαινόμενο του ρέματος στην επιδερμίδα του τόπου ώστε να είναι εμφανής τούτη η αναφορά.

Το υφιστάμενο απότομο έδαφος αναδομείται σε λειτουργικά άνδηρα-πλατώματα που φιλοξενούν χρήσεις προτείνοντας μια τομή που διασφαλίζει στο σύνολο άμεση οπτική επαφή από και προς την περιοχή μελέτης, καθώς και απρόσκοπτη ομαλή προσπελασιμότητα. Ο νέος κοινός τόπος της πόλης συνδέεται οργανικά μέσω λειτουργικών προσβάσεων με το ιστορικό κέντρο Θηβών δημιουργώντας ένα δίκτυο πολιτιστικής διαδρομής που ενώνει τις Νότιες πύλες με το Βορινό άκρο της Καδμείας - Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο χαρακτήρας του κοινού τόπου ενισχύεται αντιληπτικά μέσω της οπτικής-λειτουργικής ενοποίησης και με την ενιαία ύλη του.

Στον ενωτικό πολυλειτουργικό πόλο δημόσιων δραστηριοτήτων συνυπάρχουν: Χρήσεις Διοίκησης (Δικαστικό Μέγαρο, Δημαρχείο, Γραφεία Μητρόπολης), Μνημεία (Βυζαντινός ναός Αγ. Νικολάου - νέος Ναός), Χώρος ανασκαφής, Χώροι Πολιτισμού και Αναψυχής (Σ.Φ.Ε., Δημοτικός Κινηματογράφος που θα λειτουργεί και ως Δημοτικός χώρος αναφοράς), Υπαίθριο αμφιθέατρο - Καθιστικό πόλης - Χώρος εκδηλώσεων, Αθλοπαιδιές (Μπάσκετ - Πίστα σκέιτ), Χώροι εμπορικής χροιάς (Κιόσκι κεντρικά της σύνθεσης, Δημοτική αγορά επί της Κύπρου). Οι πλατείες που ορίζουν την αρχή και το πέρας του κεντρικού μονοπατιού, όπως και το ενδιάμεσο δίκτυο δυναμικών δημόσιων χώρων, δύνανται να φιλοξενήσουν όποια δράση προτείνει η ζωή της πόλης.

 

 

Διοργάνωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: Δήμος Θηβαίων. Τίτλος: "Νότιες Πύλες Θηβών. Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στις παρυφές της Καδμείας 2023

 

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γιάννης Γιαννούτσος

 

Ειδικοί σύμβουλοι Αρχιτεκτονικής Μελέτης: Μαρία Ειρήνη, Κωνσταντινίδη Μάνεση (Αρχιτέκτων Μηχανικός-Ειδικός Σύμβουλος στη διαδικασία ψηφιακής μοντελοποίησης), Ιάσωνας Παδής (Ειδικός Σύμβουλος στη διαδικασία ψηφιακής μοντελοποίησης), Ηλίας Γεωργακόπουλος (Αρχιτέκτων, Βιομηχανικός Σχεδιαστής-Ειδικός σύμβουλος στη διαδικασία τρισδιάστατων απεικονίσεων), Ζωή Χριστοφόρου (Συγκοινωνιολόγος-Ειδικός Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης), Μαρία Γιαννουλάκη (Πολιτικός Μηχανικός -Ειδικός Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης), Παναγής Βοβός (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Ειδικός Σύμβουλος ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης), Αλκιβιάδης Οικονομίδης (Αρχιτέκτων Μηχανικός-Ειδικός Σύμβουλος περιβαλλοντικής μελέτης) Καλλιόπη Ραδόγλου (Δασολόγος-Ειδικός Σύμβουλος διαχείρισης περιβαλλοντικής μελέτης), Δημήτρης Παπάζογλου (Φυσικός-Ειδικός Σύμβουλος Τεχνολογίας Υλικών).