Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Περιγραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

 

Ως βασικό γνώρισμα της χωρικής διάρθρωσης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, αναγιγνώσκεται ο ενιαίος χαρακτήρας του χώρου που εκφράζεται στο εσωτερικό του συγκροτήματος. Η ενίσχυση αυτής της πρόθεσης αποτελεί την κεντρική ιδέα της πρότασης. Ο νέος εσωστρεφής πυρήνας καλείται να αποτελέσει «κοινωνικό συμπυκνωτή», φιλοξενώντας τόσο εμπορικές χρήσεις όσο και πολιτιστικές δράσεις.

Ο εσωτερικός πυρήνας πραγματώνεται ως μια ενιαία οντότητα όπου το έσω, το ανάμεσα και το έξω, τείνουν να ενοποιηθούν. Η εν λόγω πρόθεση εκφράζεται με μια βασική χειρονομία, με τη δημιουργία ενός κεντρικού στεγάστρου, που περιέχει τον λειτουργικό πυρήνα της Αγοράς διαμορφώνοντας ένα διευρυμένο ημιυπαίθριο χώρο. Η δομή του νέου στεγάστρου συνομιλεί άμεσα με την υφιστάμενη καλύτερα υφιστάμενο κτίριο, καθώς η έδραση της κατασκευής πραγματοποιείται επάνω στη «ραχοκοκαλιά» των δύο εσωτερικών παλαιών πτερύγων.

Οι εγκάρσιοι εσωτερικοί τοίχοι των καταστημάτων, αντικαθίστανται με ελαφριά στοιχεία πλήρωσης, που ανταποκρίνονται στον ευέλικτο χαρακτήρα μιας σύγχρονης Αγοράς με διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες χώρου.

Βασική επιδίωξη της πρότασης αποτελεί η σύζευξη της Αγοράς με την πόλη. Η πλατεία σχεδιάζεται ως ένα ενιαίο επίπεδο, που ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους, αποκαθιστώντας τη ροή της κίνησης. Η λειτουργική σύνδεση της πλατείας με την πόλη και την Αγορά, επιτυγχάνεται μέσω της διεύρυνσης του δικτύου πεζοδρόμων και της ενοποίησής τους με την πλατεία.

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

2ο Βραβείο στον ομώνυμο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, Δήμος Χαλκιδέων, 2016

ΤΟΠΟΣ

Χαλκίδα

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

2015

 

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κτίριο εμπορικών χρήσεων και πολιτιστικών δράσεων

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Γιάννης Γιαννούτσος, Χρυσοβαλάντης Μπασούκος, Γιώργος Νίκας

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Ηλίας Γεωργακόπουλος