Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

‘ΚΥΚΛΟΣ’.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

Περιγραφή

‘ΚΥΚΛΟΣ’.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

‘ΚΥΚΛΟΣ’.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

 

 Η ιδέα. Το πέρασμα  Η σύνθεση εφορμάται από την έννοια του περάσματος. Η ιδέα αφορά στη μετάβαση από το σύνολο του κόσμου σε έναν εσωστρεφή κυκλοτερή χώρο όπου δύναται η περισυλλογή, η ενθύμηση και η εσώτερη αναζήτηση. 

Η τυπολογία  Το τετράγωνο (οι λειτουργίες) και η γραμμή (το πέρασμα). Οι δυο τύποι που συναντώνται, το τετράγωνο και η γραμμή, αναφέρονται σε δυο διακριτές κινήσεις και λειτουργίες που αφορούν στους χώρους που σχετίζονται με την κίνηση της σορού και του επισκέπτη αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη τυπολογία αναφέρεται σε μια καθολική και αρχετυπική δομή όπου αποκαλύπτεται η κεντρικότητα και η εσωστρεφής συνθήκη που ορίζει τον ιδιαίτερο τόπο.  Η λειτουργίες που αναπτύσσονται στη σύνθεση αναφέρονται στον βασικό τύπο του τετραγώνου. Εντός του χωροθετούνται οι λειτουργικές ενότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία της αποτέφρωσης. Στην ουσία αναφέρεται σε έναν νοητό κύκλο (λειτουργικό και νοηματικό).  Η έννοια του περάσματος αναφέρεται συνθετικά κατεξοχήν στον γραμμικό κεντρικό άξονα κίνησης που διασχίζει τον ανοιχτό αιθριακό χώρο. Το στοιχείο της γραμμής τέμνει το σχήμα του τετραγώνου προεκτείνοντας τη ροή της κίνησης του επισκέπτη στον πυρήνα της σύνθεσης. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

· Ο περιμετρικός τοίχος διάταξης Π σπάει στην περιοχή της εισόδου και επιτρέπεται η οπτική και λειτουργική ένωση με τον πυρήνα της σύνθεσης. Το οχυρωματικής φυσιογνωμίας στοιχείο, περιστοιχίζει τη σύνθεση ώστε να ορίσει τις εσώτερες λειτουργίες και τον πυρήνα αυτής.

· Η περιμετρική ζώνη διάταξης Π των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαδικασία της αποτέφρωσης.  Πρόκειται για τους χώρους που αφορούν στην πορεία της σορού.

· Ο περιμετρικός αιθριακός χώρος που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο περιμετρικό τοιχίο και στην περιμετρική λειτουργική ζώνη. Η ανοιχτή αυτή περιοχή τροφοδοτεί με φυσικό φως το χώρο και αποτελεί λειτουργική προέκτασή του.

· Ο κεντρικός αιθριακός χώρος που αποτελεί τον πυρήνα της σύνθεσης. Πρόκειται για τον εσωστρεφή ανοιχτό χώρο όπου τοποθετούνται οι χώροι ενθύμησης. Η ιδιαίτερη φύτευση του χώρου εντείνει την παρουσία του ως κεντρικό στοιχείο.

· Ο κεντρικός χώρος που αποτελεί την έξαρση της σύνθεσης. Η ενότητα που περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο των επισκεπτών και την Αίθουσα Τελετών, λόγω της διαφορετικής μορφολογίας της (σχήμα και ύψος), γίνεται αντιληπτή ως η έξαρση του συνόλου.

· Οι κεντρικοί ημιυπαίθριοι χώροι σηματοδοτούν τη μετάβαση από την είσοδο στους κεντρικούς χώρους.  Πλέον σημαντικό στοιχείο της δομής, αποτελεί ο ημιυπαίθριος γραμμικός άξονας που λειτουργεί ως πέρασμα. `

· Η κεκλιμένη επιφάνεια της εισόδου, ενώνει το επίπεδο της πόλης με το επίπεδο της σύνθεσης. Η σταδιακή κάθοδος αναφέρεται στην αναδίπλωση του εδάφους ώστε να κατευθύνει τον επισκέπτη στον πυρήνα του χώρου. 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Γιάννης Γιαννούτσος.

 

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ‘Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών’, Δήμος Πατρέων, 2019   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ: Ηλίας Γεωργακόπουλος