Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2016

Περιγραφή

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΕΣ 2016

Έπαινος καλύτερου πρώτου έργου νέου αρχιτέκτονα

 

«Μετατροπή πρώην σχολής χορού σε Αρχιτεκτονικό Γραφείο - Εργαστήριο»

 

Η ιδέα αφορά στην επανάχρηση ενός υφιστάμενου κτιριακού κελύφους. Πρόκειται για την επαναλειτουργία ενός καλλιτεχνικού χώρου που ήταν άλλοτε σχολή χορού και μετατράπηκε σε Αρχιτεκτονικό γραφείο - Εργαστήριο. Η οργάνωση της νέας χρήσης σε δυο επίπεδα, σχετίζεται με την υπάρχουσα δομή.

Στο ισόγειο επίπεδο, οργανώνεται το αρχιτεκτονικό γραφείο. Η ισόγεια θέση του, επιτρέπει την άμεση οπτική επαφή με το δημόσιο πέρασμα. Στον κεντρικό αυτό χώρο, άλλοτε αίθουσα διδασκαλίας, επιδιώκεται η διατήρηση του υφιστάμενου μορφολογικού χαρακτήρα, με το ξύλινο δάπεδο και τους καθρέφτες. Σχεδιάζεται εκ νέου ο εξοπλισμός, όπως είναι η κεντρική τράπεζα η οποία αποτελεί τον κύριο χώρο δουλειάς. Η βιβλιοθήκη διατάσσεται επίσης στον κεντρικό χώρο αποτελώντας προέκτασή του, ενώ η ύπαρξη αποχωρητηρίου και κουζίνας τον ολοκληρώνουν λειτουργικά.

Στο κάτω επίπεδο, δημιουργείται ένας ενιαίος ευέλικτος χώρος εργαστηρίου. Κύριο ρόλο λαμβάνει η εκτόνωση του εργαστηρίου σε ημιυπαίθριο χώρο, απ’ όπου γίνεται και ο φωτισμός του. Ο χώρος αυτός, άλλοτε αποδυτήρια της σχολής, αποκτά βιομηχανικό ύφος με την αποκάλυψη της υπερκείμενης πλάκας από μπετόν και την προσθήκη νέου βιομηχανικού δαπέδου. Δημιουργείται επίσης αποθήκη εργαλείων και βοηθητικοί χώροι.

Χαρακτηριστικό της σύνθεσης αποτελούν οι δυο αλληλοσυμπληρούμενες και διακριτές λειτουργίες, γραφείο - εργαστήριο, που καλούνται να συνυπάρξουν σε ενιαίο σύνολο. Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σχολής χορού διατηρώντας τη μνήμη του χώρου. Επιδιώκεται επίσης να τονιστεί ο χαρακτήρας της νέας επέμβασης με την αναδιάρθρωση της κάτοψης, την υλικότητα και τη διαχείριση του φωτός.