Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

'RΟΟΜ 18'

Περιγραφή

'RΟΟΜ 18'

ΕΠΑΙΝΟΣ

 

«ΧΩΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ»

 

Η σύνθεση αποτελείται από τέσσερις λειτουργικές ενότητες που αποτελούν και διακριτά επίπεδα σε τομή. Η σπειροειδής ανοδική πορεία προς την καρδιά του χώρου, διαπερνά και ενώνει τα επίπεδα. Οι επιμέρους λειτουργικές περιοχές συντίθενται από μονάδες - όγκους που διαμορφώνουν το χώρο και ορίζουν την κίνηση. Η ογκοπλασία ακολουθεί την ανοδική πορεία του επισκέπτη, δίνοντας την εντύπωση μιας νοητής έλικας που εξελίσσεται καθ’ ύψος στο χώρο.

Η σταδιακή αποκάλυψη του χώρου προσδίδει έντονη θεατρικότητα σε κάθε κίνηση. Η οπτική ενοποίηση διακριτών μερών της σύνθεσης, συμβάλλει στην πρόσληψη του χώρου ως άλλου είδους θεατρική σκηνή. Δημιουργείται μια χωρική σκηνή οργανωμένη σε επίπεδα, σε πεζούλες που τείνει οπτικά προς τον έξω χώρο.