Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

Η «ΠΑΡΕΑ» ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΙΓΙΝΑΙΑ

Περιγραφή

Η «ΠΑΡΕΑ» ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΙΓΙΝΑΙΑ

«ΑΙΓΙΝΑΙΑ» Πολιτιστικές εκδόσεις, 2015

 

Η εργασία αναφέρεται στη ζωή και το έργο τριών από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Νεοελληνικής Τέχνης που ανήκουν στη «Γενιά του ΄30», τον Χρήστο Καπράλο, τον Γιάννη Μόραλη και τον Νίκο Νικολάου.

Στα πλαίσια της έρευνας, αναφερόμαστε στη ζωή και στο έργο των καλλιτεχνών στο νησί της Αίγινας. Αρχικά, επιχειρείται ιστορική αναδρομή εξετάζοντας πότε και υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε η «παρέα». Στη συνέχεια, ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους οι καλλιτέχνες επέλεξαν την Αίγινα ως τόπο διαμονής και δημιουργίας, ενώ αναλύονται τα κυριότερα έργα τους στο νησί.

Ο τίτλος «Η παρέα της Αίγινας» δεν αναφέρεται μόνο στη χωρική γειτνίαση, αλλά πολύ  περισσότερο σε μια πνευματική συγγένεια. Μέσω της «παρέας», οι καλλιτέχνες, τροφοδοτούνται με ενέργεια, μοιράζονται ένα κοινό πόθο, ένα κοινό στόχο, την προσέγγιση της αλήθειας τους μέσα από την Τέχνη.