Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Περιγραφή

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

 

«Ένα νόμισμα για το σήμα του Δήμου Γορτυνίας»

 

Αφορμή για το λογότυπο του Δήμου Γορτυνίας, αποτελούν τα νομίσματα των αρχαίων Ελλήνων που συχνά απεικόνιζαν στον εμπροσθότυπο που χαρακτήριζε τον τόπο από τον οποίο προέρχονταν. Στον οπισθότυπο παρουσιαζόταν σύνθεση που περιείχε και τα αρχικά των πόλεων.

Δημιουργείται ένα «λογότυπο - νόμισμα» για το Δήμο, το οποίο περιλαμβάνει ιστορικά, πολιτισμικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου. Ο σχηματισμός από τα αρχικά της λέξης Γορτυνία τοποθετείται στο κέντρο της σύνθεσης. Η κορυφογραμμή του βραχώδους ανάγλυφου της περιοχής όπως απεικονίζεται στο λογότυπο απολήγει στη Νέα μονή Φιλοσόφου που τοποθετείται στο άνω μέρος του σήματος ενώ το καμπυλόμορφο που συμβολίζει τον ποταμό Λούσιο τοποθετείται στο κάτω μέρος. Τα χρώματα που επιλέγονται για το σήμα είναι το χοντροκόκκινο και η όμπρα, όπως υπάρχουν στο ανάγλυφο της Γορτύνιας γης (βράχος, χώμα).