Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΠΕΡΑΣΜΑ

Περιγραφή

ΠΕΡΑΣΜΑ

9η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

‘ΠΕΡΑΣΜΑ’

 

Η ιδέα για την αρχιτεκτονική σύνθεση εφορμάται από την επιθυμία διαφύλαξης της μνήμης. Δημιουργείται ένα άσυλο, ένας τόπος μνήμης. 

Η συλλογική μνήμη αποτελεί τη μνήμη του συνόλου της κοινωνίας. Η απώλεια της συλλογικής μνήμης μιας κοινωνίας, συνιστά απώλεια της ταυτότητάς της. Η μνήμη κατ’ αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε λήθη. 

 

Κεντρικά στοιχεία της σύνθεσης:

Η κεντρική χάραξη αναφέρεται σε μια ευθύγραμμη πορεία που συνδιαλέγεται με το επίπεδο του εδάφους. Το πέρασμα που δημιουργείται λειτουργεί ως νήμα που ενώνει χωρικά τους επιμέρους τόπους, τις επιμέρους συνθήκες.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύνθεσης είναι το βύθισμα εντός της γης κατά μήκος της γραμμικής διαδρομής: Η πορεία ξεκινά από το επίπεδο του εδάφους, βυθίζεται υπό της γης και καταλήγει ξανά επάνω από το έδαφος.

Βασικό χαρακτηριστικό της σύνθεσης αποτελεί η δομή της. Η ευθύγραμμη πορεία συναντά χώρους εναλλάξ κατά μήκος αυτής. 

Δημιουργούνται χώροι στάσης που λειτουργούν ως τόποι εσωστρέφειας και περισυλλογής.  Χώροι όπου συντελείται η λειτουργία της κάθαρσης. 

Το φως και η σκιά διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στη σύνθεση. Αποτελούν την ουσία του χώρου μέσα από τις εναλλαγές του φωτός και της σκιάς. Επίσης σηματοδοτούν την πορεία και τη στάση. 

 

Το πέρασμα από το φως στη σκιά, από το ανοιχτό στο κλειστό καθώς και το βύθισμα κατά μήκος της πορείας λειτουργεί ως μια διαδικασία μετάβασης από τη λήθη στη μνήμη.

  

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Γιάννης Γιαννούτσος

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σίλια Ράντου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 2019

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: Μουσείο

Πρόταση συμμετοχής με τίτλο “Sacred Architecture”, στην έκθεση αρχιτεκτονικής "Public Architecture - Future for Europe", Μόσχα, 2019.