Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Περιγραφή

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΣΥΓΓΡΟΥ 19

 

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γιάννης Γιαννούτσος

Επιστασία - κατασκευή έργου: KOUTSIKOS URBAN DEVELOPMENT