Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Περιγραφή

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αγρίνιο

 

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό χώρου που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις. Πρόκειται για τη δημιουργία εκθετηρίων επιφανειών - ελαφριών κατασκευών. Η σύνθεση εφορμάται από το ευμετάβλητο της κατασκευής και τη λογική των παραλλαγών. Αποτελείται από δυο μέρη, τη βασική μονάδα και τη συνδεσμολογία. Aπό αυτά, και αναλόγως με τον τύπο που επιλέγεται, καθίσταται εφικτή η παραγωγή πολλαπλών σχηματισμών στο χώρο. Η βασική μονάδα, επιφάνεια διαστάσεων 2 x 3 μ. συντίθεται από το μεταλλικό σκελετό και την ξύλινη επικάλυψη. Η συνδεσμολογία αφορά σε τέσσερις τύπους, ο συνδυασμός των οποίων παράγει έξι βασικές χωρικές διατάξεις: Γ, Ζ,Τ, Π, Ι.

Ο σχεδιασμός στηρίζεται σε δυο βασικές αρχές: τόσο στις πολλαπλές ποιότητες χώρων που είναι δυνατόν να παραχθούν προς εξυπηρέτηση κάθε περιοδικής έκθεσης, όσο και στην εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και αποθήκευση των κατασκευών.

 

 

Μελέτη, Αγρίνιο, 2014

ΤΟΠΟΣ

Αγρίνιο

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

2014

 

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Γιάννης Γιαννούτσος