Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ, ΠΑΤΡΑ

 

Η ιδέα της σύνθεσης αφορά στη δημιουργία ενός “Κρίκου” ο οποίος θα λειτουργήσει ως συνεκτικός τοπικός και υπερτοπικός πυκνωτής για την ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνοντας χρήσεις Πολιτισμού - Διοίκησης - Επιχειρηματικότητας. 

Ι. Κέντρο Πολιτισμού με τη δημιουργία Θεάτρων, Αιθουσών Τέχνης, Αίθουσας προβολής της βιομηχανικής κληρονομιάς, Πνευματικού Κέντρου και Μουσικού Σχολείου - Ωδείου.

ΙΙ. Διοικητικό Κέντρο αναφοράς που θα συγκεντρώσει κατά το δυνατόν, για λειτουργικούς οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, τις διάσπαρτες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

ΙΙΙ. Κέντρο Επιχειρηματικής Δράσης το οποίο πρόκειται να αποτελέσει κοιτίδα υφιστάμενων αλλά και νέων δράσεων και πρωτοβουλιών, με γραφεία, εργαστήρια, χώρους προβολών, συζητήσεων και άλλους συλλογικούς χώρους.

IV. To Πάρκο Αναψυχής, λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος της πόλης και των λειτουργιών του συγκροτήματος.

 

Ως στόχος κρίνεται η δημιουργία σημειακών παρεμβάσεων στο συγκρότημα που θα αποκαλύπτουν τη νέα φάση δόμησης. Η αναγνώριση της κάθε οικοδομικής - ιστορικής φάσης του συγκροτήματος (βιομηχανικά κελύφη από μπετόν, πέτρινα κτίσματα) αποτελεί βασική αρχή στο σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό διακρίνεται και δομικά η όποια νέα προσθήκη στο υφιστάμενο συγκρότημα με τη διαφοροποίηση του δομικού συστήματος (μεταλλική κατασκευή με σκυροδέτηση πλάκας). Εισάγεται η φιλοσοφία μιας “Μοντέρνας Αρχαιολογίας”, ως αρχιτεκτονικής που σέβεται, διατηρεί - συντηρεί κατά το δυνατόν την υφιστάμενη κατάσταση και στην οποία διακρίνεται το προϋπάρχον, και οι νεότερες φάσεις της σύνθεσης.

 

Ι.      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο κίνησης από την πύλη - πέρασμα προς το πάρκο πόλης και έπειτα προς τις λειτουργίες του συγκροτήματος. Οι ροές κίνησης προς το εσωτερικό του συγκροτήματος εμφανίζονται σαν εγκάρσια βέλη - δυνάμεις που ωθούν την κίνηση από την μετώπη των κύριων όγκων - λειτουργιών προς τις υπόλοιπες. Κρίνεται αναγκαίο να οργανωθεί ο χώρος με αυτές τις ροές αυτές:

- Ορίζουν τα κύρια μονοπάτια της κίνησης, Μοιράζουν τον επισκέπτη στις λειτουργίες που βρίσκονται στους ενδότερους πυρήνες,   

- Δείχνουν τις πορείες που δύναται να λάβει ο επισκέπτης,

- Οργανώνουν τον χώρο (ορίζουν τις λειτουργίες που συγγενεύουν ως σύνολα).

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι ροές αυτές, και τα αίθρια μεταξύ των λειτουργιών καθαιρούνται συγκεκριμένοι όγκοι

ΙΙ.    ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Ως στόχος κρίνεται η δημιουργία σημειακών αναγκαίων παρεμβάσεων - προσθηκών ώστε να καταστεί λειτουργικό το συγκρότημα. Η Πύλη - Πέρασμα που εισάγει τον επισκέπτη στην περιοχή λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο της σύνθεσης κυκλώνοντάς την.

ΙΙΙ.    ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η Φιλοσοφία της παρέμβασης αφορά στην κατά το δυνατόν αξιοποίηση κάθε ίχνους της πρότερης φάσης, με την ελάχιστη σημειακή παρέμβαση (προσθήκη όγκων - αναίρεση υφιστάμενων), προς όφελος της διατήρησης της μνήμης, της ποιότητας του αρχιτεκτονικού χώρου, της λειτουργικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας.

   α. Αποκατάσταση - Ανάδειξη - Διατήρηση

Αξιοποιείται κάθε ίχνος αρχιτεκτονικής - ιστορικής φάσης η οποία “χαράχθηκε” στο συγκρότημα. Αναφερόμαστε στην αποκατάσταση, την διατήρηση και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας της κάθε φάσης του συγκροτήματος. Αναγιγνώσκοντας ο επισκέπτης το παλίμψηστο της δόμησης, κατανοεί και μέρος της ιστορικότητας του κτίσματος το οποίο προσθετικά επεκτεινόταν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν.

   β. Προσθήκη. Μια από τις ανάγκες αυτές είναι και η προσθήκη ενός νέου επιπέδου - Σύμμεικτη κατασκευή -  το οποίο τοποθετείται σε απόσταση από τα υφιστάμενα κελύφη προκειμένου να αναδείξει μέσω της παύσης αυτής την αξία του υφιστάμενου βιομηχανικού κελύφους. Μέσω της αντίστιξης σε επίπεδο υλικότητας, της παύσης σε επίπεδο κατασκευαστικής λεπτομέρειας δηλώνεται η σημειακή, ελαφρύτερη και αναστρέψιμη προσθήκη. H υφιστάμενη πέτρινη δομή στο νότιο τμήμα του οικοπέδου κρίνεται αναγκαίο να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει ως πλήρωση (χωρίς να λειτουργεί ως φέρον στοιχείο). Διακρίνεται επίσης η σύμμεικτη κατασκευή (δοκοί και κολώνες από μεταλλικά στοιχεία - σκυροδετημένη πλάκα), που πρόκειται να λειτουργήσει ως δομικός φορέας.

   γ. Αναίρεση. Οι κομβικές αναιρέσεις συγκεκριμένων όγκων γίνεται προκειμένου να επιτραπεί η δημιουργία των ροών κίνησης, των αιθριακών χώρων συγκέντρωσης, καθώς και να λειτουργεί κάθε όγκος από συνθήκες αερισμού, φυσικού φωτισμού, πρόσβασης.

IV. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΡΙΑΚΩΝ - ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ - ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Δημιουργούνται αιθριακοί κοινοί τόποι συγκέντρωσης τόσο μέσω των καθαιρέσεων συγκεκριμένων υφιστάμενων κτισμάτων όσο και σε όλο το μήκος της νέας προσθήκης - στον πυρήνα επιχειρηματικότητας.

 

Αρχιτέκτονας: Γιάννης Γιαννούτσος

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Ηλίας Γεωργακόπουλος