Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΑΕΝΑΗ ΠΟΛΗ

Περιγραφή

ΑΕΝΑΗ ΠΟΛΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΟΥ - ΜΗΛΙΟΥ

 

Προτείνεται ένας καθαρός πρισματικός όγκος στο κέντρο της πόλης. Το πρίσμα, λειτουργεί ως σήμαντρο στο δημόσιο πέρασμα. Η φόρμα τού στερεού τείνει προς τα άνω, προς το φως, υποδηλώνοντας κάποιον ανωθρώσκοντα συμβολισμό. Ο όγκος, αποκτά διαστάσεις μεγαλύτερες από την ανθρώπινη κλίμακα, τονίζοντας τον «απόκοσμο» χαρακτήρα του. Ένας κόσμος συμβολίζεται, στέρεος και μη μεταβαλλόμενος, σε αντίστιξη με την αέναη κίνηση που αναπτύσσεται στο δημόσιο χώρο.

 

Αρχιτέκτονας: Γιάννης Γιαννούτσος

Χωρική παρέμβαση, Στοά Σπύρου Μήλιου, Σύνταγμα, 2011